1932

Goethe halálának centenáriumán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepségsorozatot rendez, melyről német nyelvű tanulmánykötetet jelenik meg Die Goethe-Feier (A Goethe-ünnepség) címmel. A rendes évi közgyűlésen Berzeviczy Albert, az MTA elnöke tart ünnepi beszédet Goethe életéről és munkássáról, a Goethe Társaság pedig előadás- és felolvasássorozatot tart Goethe tiszteletére.

Die Goethe-Feier. A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi kiadványa (1932):

Berzeviczy Albert (1853–1936) Berzeviczy Albert arcképe, íróasztala előtt ülve, é.n.

(MTAK Ms5070/26)