Goethe-kutatóknak ajánljuk

Egyedi darab a gyűjtemény 203 kézirata: 40 Goethe-autográf, köztük 14 levél és három eredeti rajz, továbbá 163 kézirat Goethe kortársaitól. S bár ez mind természetesen hozzáférhető nyomtatásban is, eredetiben csak itt lehet kézbe venni őket.

Különleges a könyvállomány: mintegy 1500 kötet, első- és díszkiadások, albumok, fordítások, kortárs szakirodalom. Goethe műveihez szolgáltak előképül a gyűjtemény legrégebbi darabjai: a Reineke, a róka latinra fordított 16. századi, ritka kiadása és az 1587-ben megjelent Faustbuch 19. századi facsimiléje. A korai kiadások közül kiemelkedik Az ifjú Werther szenvedéseinek két 1775-ös kalózkiadása.

Egyedivé teszik a gyűjteményt Goethe műveinek korai, elsősorban magyar, francia, olasz és angol fordítása, köztük az 1845-ben George Sand előszavával megjelent francia Werther vagy a Hermann és Dorothea 19. század eleji olasz kiadása. Igazi csemege az Iphigenia Taurisban 1861-es újgörög fordítása.

A magyar fordítások közül kiemelendő az 1832-ben először megjelent Iphigenia, mely mellé később Babits 1930-as új fordítása is bekerült a gyűjteménybe, valamint a még Goethe életében megjelent első, 1827-es magyar Werther-fordítás és annak 1864-es átdolgozott kiadása.

Megtalálható számos fontos, Magyarországon máshol nem elérhető kézikönyv, bibliográfia és képes album is, így az August Diezmann szerkesztette híres Weimari Album (1860) és Hermann Rollett impozáns kötete a Goethe-ábrázolásokról (1883).

A zenei emlékek sorában kiemelendő Beethoven autográf kottája Karl Lappe Így vagy úgy című versének első strófájára, és Liszt Ferenc levele Peter Cornelius német zeneszerzőhöz. Ritka példányok az első kiadások sorából a Johann Friedrich Reichardt nyolc kompozíciójával illusztrált Wilhelm mester tanulóévei (1795–96) és Beethoven Drey Gesaenge von Goethe sorozata (1811).

Kordokumentumként kiemelkedő jelentőségű a Goethe-szoba háromkötetes vendégkönyve, melybe fennállása közel 50 évében gyűltek a látogatók bejegyzései (1896. május 31. a város nobilitásai kezdték, 1945. május 5. egy szovjet katonatiszt fejezte be), továbbá Elischer Boldizsár végrendelete és unokaöccse, Elischer Gyula adományozó levele.

A gyűjtemény anyaga számos kutatási témát kínál, pontokba szedett javaslataink ezek közül csupán néhányat emelnek ki.

 • Goethe kortársainak autográf levelei
 • a kottagyűjtemény eredete és összetétele
 • az Elischer-család és a zene kapcsolata a gyűjtemény tükrében
 • Elischer Boldizsár gyűjtési elvei, az eredeti gyűjtemény rétegei
 • a gyűjtemény 1896 utáni gyarapodása a járuléknapló tükrében
 • a hajdani Goethe-szoba rekonstruálása
 • a gyűjtemény könyvanyaga, Elischer szakirodalomgyűjtő elvei
 • a gyűjtemény képzőművészeti anyaga, az egyes műtárgyak eredete és későbbi sorsa
 • a gyűjtemény elveszett és lappangó darabjai
 • Elischer Boldizsár olaszországi utazásainak rekonstruálása a gyűjteményben található itáliai képeslapok alapján
 • a Goethe-szoba látogatói a vendégkönyvek bejegyzései alapján
 • a magyarországi németek Goethe-kultusza
 • Stein Ernő és Hirschler Ignác levelezése Goethéről

Heller Ágost: Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény magyarul:

Heller Ágost: Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény németül:

Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény (K 115 – K 124):

György József: Az Akadémia Könyvtára egykori Goethe-szobája és nevesebb magyar látogatói:

Josef György: Die Goethe-Sammlung Balthesar Elischers:

Goethe-jubileumi tanulmánygyűjtemény 1932: