August Diezmann: Weimari album

August Diezmann: Weimari album

August Diezmann: Weimari album (1860) Reprezentatív, gazdagon illusztrált díszalbum Károly Ágost nagyherceg weimari udvaráról, „a múzsák udvaráról” Weimar-Album, Leipzig, 1860 MTAK...
Goethe Itáliai levelei

Goethe Itáliai levelei

Goethe Itáliai levelei (1907) Goethe itáliai leveleinek kiadása a 20. század első évtizedéből Goethe’s Briefe aus Italien, hrsg. von Julius Vogel, Berlin, 1907 MTAK...
Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével

Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével

Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével (1848) Johann Peter Eckermann a weimari-szász nagyhercegnőnek, Maria Pavlovnának ajánlotta művét, a Beszélgetések Goethével élete utolsó éveiben című kötetét. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens von...
Moritz Retzsch Faust-illuszrációi

Moritz Retzsch Faust-illuszrációi

Moritz Retzsch Faust-illuszrációi (1855) Moritz Retzsch híres Faust-könyve. Goethe Faustjának első részét 26, második részét 11 képben ábrázolja Moritz Retzsch, Umrisse zu Goethe’s Faust erster und zweiter Theil, Stuttgart und Augsbug, Cotta, 1855 MTAK...