Goethe levele Johann Friedrich Reichardtnak (1791)

Johann Wolfgang Goethe levele Johann Friedrich Reichardtnak optikai vizsgálódásairól.

MTAK 115.23

Meine bekannte Schreibescheue hat diese Zeit her so mancherley Entschuldigungen gefunden daß meine Freunde wenig von mir gehört haben, ich ermanne mich heute um auf Ihren Brief zu antworten. Ich freue mich Sie hier zu sehen, und wenn ich Ihnen gleich kein Quartier anbieten kann (der Schweizer Meyer, dessen Sie Sich aus Venedig erinnern bewohnt meinen obern Stock) so sollen Sie doch übrigens auf das freundlichste empfangen seyn; ich hoffe Zeit genug zu finden die wichtigen Angelegenheiten der fünf Sinne mit Ihnen abzuhandeln.
Mein Optisches Wesen und Treiben empfehle ich Ihrer fortdauernden Aufmerksamkeit es freut mich wenn Sie die Art der Behandlung mehr als die Sache ergötzt hat. Sie werden in der Folge noch[289] wunderbare Dinge zu sehen kriegen, und wenn ich mich nicht sehr irre so wird die Neutonische Hypothese von diverser Refrangibilität der Lichtstrahlen, von ihrer Spaltung in sieben, oder Gott weiß wie viel, bunte einfache Strahlen wie eine alte Mauer zusammen fallen, wenn ich nur erst ihr Fundament werde untergraben haben. Denn einer so wohlvertheidigten Vestung ist blos durch miniren anzukommen. Ich werde Versuch an Versuch stellen und die Theorie nicht eher vortragen biß sie jeder aus den Versuchen selbst nehmen kann und muß.
Lassen Sie uns die Akustik gemeinsam angreifen! Diese großen Gegenstände müssen von mehreren aber zu gleicher Zeit bearbeitet werden wenn die Wissenschaft fortrücken soll. Ich kann mich nicht genug auf die Chymie und auf den chymischen Theil der Naturlehre berufen. Eine Wissenschaft kann nie das Besitzthum eines einzigen werden und wenn sie es eine Zeitlang wird, so schadet auch ein solcher außerordentlich Mensch indem er nutzt, oft beydes in gleichem Maaße. Ich muß nur langsam gehn aber ich freue mich schon sehr über die Theilnahme, die thätige nämlich, die ich von allen Seiten bemerke. Besonders hat das Alter unter vielen Nachtheilen den Vortheil daß es nun Jugend hinter sich sieht, die zum neuen Lust hat. Gewiß es war mit eine Absicht als ich die Kärtchen zum Vortrag wählte diese sinnlichen Eindrücke unter die Kinder zu verbreiten,[290] ich hoffe in einigen Jahren soll das alles anders aussehen. Lassen Sie uns conferiren und jeden von seiner Seite arbeiten, ich habe mich schon mit einem Mahler und Mathematiker innig associirt und hoffe bald für die übrigen Fächer auch nahe und reine Verbindungen. Leben Sie wohl und grüßen die Ihrigen. Schreiben Sie mir wenn Sie kommen.

W. d. 17. Nov. 1791.

G.

Írástól való közismert húzódozásom ezidőtájt annyiféle igazolást nyert, hogy barátaim keveset hallottak rólam; ma azonban összeszedem magamat, hogy válaszoljak az Ön levelére. Örülök, ha itt láthatom Önt, és ha szállást nem adhatok is (a svájci Meyer, akire Ön Velencéből emlékszik, lakik nálam az emeleten), egyéb tekintetben a legbarátibb fogadtatásra számíthat; remélem, szakíthatok elegendő időt, hogy megtárgyalhassam Önnel az öt érzéket illető legfontosabb szempontokat.
Optikai szemlélődésemet és kutatásaimat ajánlom az Ön tartós figyelmébe; örülök, ha a feldolgozás módja még magánál a tárgynál is jobban tetszett Önnek. Ön az elkövetkezendőkben még csodálatos dolgoknak lesz szemtanúja, és ha nem tévedek szerfölött, úgy a Neuton- [Newton-] féle hipotézis a fénysugarak eltérő refrakciójáról [fénytöréséről], szétválásukról hét vagy az Isten tudja, hány színes homogén sugárrá, ódon falként fog összeroskadni, mihelyt aláástam az alapját. Mert egy ilyen jól védelmezett erődítmény csakis aláaknázás révén vehető be. Kísérletet kísérlet után fogok véghezvinni, és addig nem bocsátom közre az elméletet, míg magukból a kísérletekből bárki be nem láthatja, és nem kell, hogy belássa annak igaz voltát.
Tegye lehetővé számomra, hogy az akusztikának közösen vágjunk neki! E nagy területeket többeknek kell egyidejűleg feldolgozniuk, ha azt akarjuk, hogy előrehaladjon a tudomány. Nem hivatkozhatom elégszer a kémiára és a természettan kémiai részére. Egyetlen tudomány sem lehet egy-egy kutató kizárólagos tulajdona, és ha ideig-óráig mégis az lesz, úgy egy mégannyira rendkívüli képességű ember is egyszerre árt és használ, gyakran okozva mindkettőt azonos mértékben. Csak lassan haladhatok, de már most örülök a részvételnek, a tevőlegesnek tudniillik, melyet már most észlelek minden részről. Az öregségnek sok hátránya mellett megvan az a különleges előnye, hogy olyan ifjúság áll mögötte mostanság, mely bírja szusszal az újdonságokat. Kétségkívül olyan szándékkal választottam a lapocskákat közrebocsátásra, hogy ezek az érzéki benyomások eljussanak a gyermekekhez; remélem, néhány év múlva már mindez egészen másképp fog festeni. Kérem Önt, folyamatosan konzultáljunk, és ki-ki végezze a maga részéről a munkáját; én már gyümölcsözően társultam egy festővel és egy matematikussal, és reménykedem, hogy a többi tudományágban is közeli és tárgyszerű kapcsolatokat létesítek. Sok szerencsét, és adja át üdvözletemet az Önhöz tartozóknak.
Írjon nekem, ha jön.
W[eimar], 1791. nov. 17.
G.

(fordította: Márton László)