Alexander von Humboldt feltehetőleg Cottának írt levele (1852)

Alexander von Humboldt levele (feltehetően kiadójának, Cottának) emlékiratai készítésének késedelméről Berlinbe való költözése miatt. (MTAK 116/11)

MTAK 116.11

Wenn ich zum letzten Male reuig und beschämt vor Ihnen erscheine, so ist es, um Sie dringend zu bitten, mir nicht zu zürnen. Als ich Ihren freundlichen Brief vom 24 Nov erhielt, habe ich mich sogleich an die Arbeit gemacht. Die Übersiedlung von Potsdam nach Berlin mit einer Unzahl kosmischer! Bücher hat (am 1 Dec) einige Unterbrechung veranlaßt, aber 3-4 Blätter zum geschriebenen Manuscript, die an bestimmte Orte einzuschalten sind, liegen fertig und in wenigen Tagen sollen Sie das ganze haben. Ich habe natürlich mich nur bemüht, wie es noch nie gedruckt geschehen ist, die Zeitgeschehen // meiner früheren Lebensjahre // anzuführen, welche zu meinen wichtigeren Werken mich angeregt haben. Ich beschränke mich auf Tatsachen und lasse natürlich, die etwas heidnische Vergötterung, das viel zu hochfärbige Lob, unangetastet. Haben Sie, verehrter Mann, die Gewogenheit, mir erst dann zu antworten, wenn ich die lange Schuld ganz abgetragen, in wenigen Tagen. Mit der ausgezeichneten Hochachtung
Euer Wohl
gehorsamster

A. v. Humboldt
Berlin, den 7 Dec 1852

Ha utoljára jelentkezem Önnél bűnbánóan és megszégyenülten, azért teszem, hogy sürgősen arra kérjem, ne haragudjon rám. Mikor megkaptam novemberi 24-i szíves levelét, nyomban munkához láttam. habár a költözés Potsdamból Berlinbe számtalan kozmikus! könyvvel (december 1-én) némi kieséssel járt, így is elkészült 3-4 sűrűn teleírt oldal, amely a megfelelő helyekre lesz beillesztendő, és néhány nap múlva az egész megérkezik Önhöz. Természetesen igyekeztem, amint az nyomtatásban korábban még soha nem történt meg, korábbi életéveim azon korszakait bemutatni, amelyek fontosabb műveimre ösztönöztek. Tényekre szorítkozom, és a kissé pogány bálványozást, a túl élénk színű dicséretet természetesen figyelmen kívül hagyom. Legyen olyan jó, tisztelt uram, és csak akkor válaszoljon, ha hosszú tartozásomat egészen törlesztettem, néhány napon belül. Kitüntető nagyrabecsüléssel

Legalázatosabb szolgája

A. v. Humboldt
Berlin, 1852. dec. 7-én

(Az átírást és a fordítást készítette: Adamik Lajos)