Utasítás a kertésznek (1819)

(Utasítások a kertésznek, akinek gondoskodnia kell a D. Voigt professzor és udvari tanácsos igazgatása alatt álló jénai nagyhercegi botanikus kertről. Weimar, 1819. április 10.)

Hivatalos irat
Theodor Kräuternek (1790–1856),
Goethe magántitkárának írása Goethe sajátkezű aláírásával

MTAK K 115.36

 

A természettudományról általában 1.

Az Elischer Boldizsár Goethe-gyűjteményének Heller Ágost-féle katalógusában a fő tárgycsoportok után az egyéb elhelyezett dolgok között szerepel: „a karlsbadi ásványgyűjtemény 4 skatulyában”. Erről a gyűjteményről sokáig semmi részletet nem tudhattunk, pedig nyilvánvalóan jelentőséggel bírt, ha a szakavatott gyűjtő kollekciójának része lett. Goethét ifjú kora óta intenzíven foglalkoztatták a természettudományok. Sok időt töltött a természetben, megfigyeléseinek többségét a szabad ég alatt végezte. Az ásványtan és geológia 1780-tól vonzotta, és majd egész életén át foglalkoztatta: 50 évvel később közel 18 000 darabból álló saját kőzet- és ásványgyűjteménye volt, amelyhez vésett drágakő-, gemmagyűjtemény is tartozott.

Mindennemű fosszília érdekelte – az ő korában a fosszília nem egy földtörténeti múltban megkövesedett állat- vagy növénymaradványt jelölt, hanem minden föld alól kiásott tárgyat –, a részben személyesen gyűjtött, részben pedig az ajándékba kapott kőzeteket és ásványokat maga rendszerezte és katalogizálta. A kőzetképződést éppoly dinamikus jelenségnek tekintette, mint az új fajok létrejöttét.

MTAK K 115.37

 

A természettudományról általában 2.

MTAK K 115.38

Felbontásteszt

1920, 2560, 4000 pixel

 

 

Példa 1.

Google Drive-ról történő közvetlen behivatkozásra:

Példa 2.

ISSUU-ról történő közvetlen behivatkozásra:

előnye: gyorsabb, átláthatóbb, személyreszabhatóbb
hátránya: fizetős (a reklámmentes változat havi 40USD amely hónapról-hónapra fizetendő)
https://issuu.com/pricing

 

 

Példa 3.

Kötet közvetlen hivatkozása a Repozitórium (REAL)-ból:

Repozitóriumi kötet megnyitása »  Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény (K 115 – K 124)