Karlsbadi emlékpohár

Goethe-mellképpel díszített karlsbadi emlékpohár. Az ajándékozó levél megtalálható Elischer Boldizsár hagyatékában.

MTAK Kézirattár

Igen tisztelt Uram!
Birtokomban van egy ivópohár, amelyet valamikor egy híres színésznőtől kaptam, ő pedig Göthétől kapta Weimarban, és amelynek az oldalán e nagy filozofikus költő igen jól sikerült mellképe látható. Minap mondja nekem az én jó feleségem, miszerint örökké feledhetetlen Henrikem kívánsága az volt, hogy e pohárral Önt tiszteljem meg, nagyra becsült uram, minthogy Ön is Göthe odaadó tisztelői közé tartozik.
Kérem Önt ezért, kedves von Elischer úr, teljesítse az én oly korán megboldogult gyermekem kívánságát, és fogadja el ezt a poharat kedves Henrikem emlékére. Tisztelettel
az Ön odaadó híve
Dr. Ign. Löblin
Buda, 1860. október 22.

 (Fordította: Adamik Lajos)