Feljegyzés és rajz a gránitról (é.n.)

A gránit… – Goethe kézírása és rajzai, Gustav Schueler megjegyzésével

MTAK 115/4

„A gránit kristályosodás révén keletkezett. Nem vehető észre rajta[, hogy keletkezésében közrejátszott] a gravitáció. Ugyanez vonatkozik a[z anyagukban] hozzá legközelebb álló hegységekre.
Minél inkább eltávolodik tőle [anyagában valamely kőzet], annál nagyobb szerephez jut a nehézkedés, mígnem az üledékes kőzetekben már éppenhogy csak némi nyoma marad a kristályosodásnak. Földünk egész felépítése a kristályosodással magyarázható.
Bizonyíték a belsejéből.
Romé de lísle. Saussure. Kirwan. A külsejéből. Bonis a szabályszerűségről. Általában. Az egész és az üledékes kőzet hasadéka. A közönséges neveket megtartani.
Gustav Schueler megjegyzése: Goethe kézírása, Gustav Schueler Jena, 1841.”

(fordította: Márton László)
(MTAK 115/4)